Vragen

Hier vind je de meest voor de hand liggende vragen over het onderzoek mét de bijbehorende antwoorden. Wordt jouw vraag niet beantwoord, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Vragen over het project

Kort de bocht: slim reizen. Het gaat hierbij meestal om innovatieve en/of duurzame oplossingen om knelpunten in het verkeer te verhelpen.

 

Om jou als student, en uiteindelijk iedere inwoner van Zeeland, gemakkelijker van A naar B te laten verplaatsen door middel van slimme mobiliteitsoplossingen. En waarmee we als provincie een voorbeeld kunnen zijn voor de rest van Nederland.

 

Dit project is een samenwerking van de Provincie Zeeland en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Door het delen van jouw mobiliteitsdata kunnen wij beter zien of het aanbod van bijvoorbeeld de bus of trein goed aansluit bij wat jij nodig hebt om van A naar B te komen, binnen Zeeland. Ook kunnen we beter inschatten of nieuwe mobiliteitsoplossingen, zoals een deelfiets of e-bike nabij je stageadres, iets toevoegt aan jou als student.

We gaan dus niet investeren in de hoop dat iets werkt, maar omdat we uit jouw gedeelde data kunnen afleiden dat dit ook echt handig is. Meer kans op succesvolle investeringen voor ons en een snellere, comfortabele en slimme reis voor jou dus.

Een andere reden kan zijn: dat je leuke prijzen kunt winnen.

 

Nee, je bent niet verplicht om deel te nemen aan dit project. Je zou ons en de Zeeuwse mobiliteit er alleen wel heel goed mee helpen.

Makkelijker, sneller en duurzamer reizen binnen Zeeland. Daarnaast maakt je kans op leuke prijzen!

Omdat de aanpak van dit project nieuw is beginnen we bij een bepaalde groep. Scholieren en studenten vanaf 16 jaar moeten relatief grote afstanden overbruggen en er veel ruimte is voor het verbeteren van de vervoersstromen.

Met deze werkwijze verzamelen we mobiliteitsdata voor we een nieuwe mobiliteitsoplossing introduceren. We zetten dus niet iets nieuws neer in de hoop dat de reiziger er ook echt gebruik van gaat maken, maar we kiezen voor een echte vraaggerichte oplossingen. Deze aanpak is nieuw, dus ook interessant voor andere overheden en mobiliteitsaanbieders. Deze aanpak is tot nu toe alleen getest in kleine gebieden, maar niet specifiek voor deze doelgroep in zo’n grote regio. Andere regio’s kunnen leren van onze aanpak en hoe we veilig omgaan met privacy gevoelige informatie.

De data die met de app wordt verzameld zijn jouw dagelijkse ritten. En dan voornamelijk waar je vandaan komt, naartoe gaat, hoe laat je onderweg was, hoe lang je reis duurde, de afstand die je hebt afgelegd, het vervoermiddel en de gekozen route. Al deze gegevens worden gekoppeld aan jouw account. Jouw account bestaat uit een door jou gekozen gebruikersnaam en wachtwoord (en optioneel jouw e-mailadres).

Deze privacygevoelige informatie wordt veilig verwerkt en opgeslagen door Mobidot, de dienstverlener van de Sesamo app. Mobidot beschermt jouw gegevens ook tegen toegang door anderen buiten dit onderzoek.

Hierbij ontvangt de provincie Zeeland enkel geheel geanonimiseerde resultaten die niet te herleiden zijn tot jou of inzicht geven in jouw individuele reisgedrag. Aan de hand van die geanonimiseerde resultaten, zoals welke vervoermiddelen er gebruikt worden op welke tijden, kan de provincie onderzoeken waaruit de reisbehoefte bestaat. Zo kunnen waar nodig de OV-voorzieningen verbeterd worden en andere mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld: deelfietsen) ingezet worden.

Het klopt dat de app jouw huisadres herkent. De app verzameld privacygevoelige informatie over hoe jij reist. Maar deze privacygevoelige informatie wordt veilig verwerkt en opgeslagen door Mobidot, de dienstverlener van de app. Mobidot beschermt jouw gegevens ook tegen toegang door anderen buiten dit onderzoek en waarborgt jouw privacy. De Provincie Zeeland heeft met Mobidot een contract afgesloten waarin dit is vastgelegd. Uiteraard is Mobidot ook gehouden aan wetgeving op dit terrein.

Jouw persoonlijke verplaatsingsdata wordt anoniem via de Sesamo app van Mobidot verzameld in een Nederlands datacenter. Jij kunt binnen de app deze gegevens zelf terugzien. De anonieme reisdata wordt door de provincie Zeeland gebruikt voor onderzoek om de mobiliteit onder jongeren binnen Zeeland te verbeteren. Denk hierbij aan betere aansluittijden binnen het OV of een uitbreiding van het deelfietsen netwerk.

Alle data wordt op een veilige, afgeschermde manier bewaard in een Nederlands datacenter. Jouw gegevens worden anoniem verwerkt en niet met anderen dan de Provincie Zeeland gedeeld. 

Hoe Mobidot met jouw data omgaat en welke rechten je hebt kun je altijd in het  privacyreglement in de app nalezen.

Voor de duur van het onderzoek wordt de data bewaard en daarna wordt de verzameldedata vernietigd.

De Sesamo app en de bijbehorende gegevensverwerking door Mobidot voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). De app werkt via een zogenoemde "opt in", waarbij je aan de hand van de app voorwaarden altijd toestemming geeft voor het verwerken van jouw persoonlijke verplaatsingsdata. Mobidot heeft als dataverwerkingsspecialist alle noodzakelijke technische, procesmatige en organisatorische maatregelen getroffen om jouw data te beschermen en de privacy te waarborgen. Als gebruiker kun je er daardoor op vertrouwen dat er op een correcte en verantwoordelijke manier met je gegevens wordt omgegaan.

Voor meer info kun je op de website van Mobidot kijken: www.sesamo.nl/portal/faq​

Sesamo is een app, speciaal ontwikkeld voor verplaatsingsonderzoek door overheden. De app is gemaakt en wordt onderhouden door Mobidot b.v. (www.mobidot.nl). Met deze app worden verplaatsingen van deelnemers op een automatische manier in kaart gebracht.

Ondervind je technische problemen bij het gebruiken van de Sesamo app? Neem dan contact op met de helpdesk van Mobidot via support@mobidot.nl.

Heb je andere vragen over bijvoorbeeld privacy, het project zelf, deze website of hoe jouw gegevens verwerkt worden? Dan kun je terecht bij de Provincie Zeeland via hoeslimreisjij@zeeland.nl.

In verband met de corona maatregelen is het project van start gegaan, nadat zowel de MBO als de HBO scholen weer (gedeeltelijk) open zijn. We moedigen het niet aan om meer te reizen dan toegestaan vanuit de maatregelen. 

Veelgestelde vragen over de app

De app herkent zelf op basis van de sensoren in de smartphone (waaronder GPS en de bewegingssensor) wanneer je gaat verplaatsen.

Bij automatisch registreren herkent de app zelf op basis van de sensoren in de smartphone (waaronder GPS en de bewegingssensor) wanneer je gaat verplaatsen. Vervolgens verzamelt de app automatisch met een bepaalde frequentie de locatie van jouw telefoon. De app ziet ook zelf wanneer een verplaatsing eindigt. De verzamelde gegevens worden na afloop van jouw verplaatsing opgestuurd naar de Mobidot database. In deze veilige omgeving wordt jouw data verwerkt tot een of meerdere sub-ritten met een begin-eindadres, begin- en eindtijd, duur van de rit, snelheid en gebruikte vervoermiddel. Dit ritresultaat wordt vervolgens weer naar de app gestuurd alwaar deze in jouw rittenoverzicht verschijnt. Ritten verschijnen gewoonlijk automatisch na een rit binnen een uur in de app.

GPS en wifi zijn noodzakelijk voor het nauwkeurig kunnen registreren van de ritten en moeten dan ook AAN staan. Een internetverbinding is nodig om verwerking mogelijk te maken.

 

Je moet een smartphone hebben met Android 4.0.3 of hoger of met iOS 8.x of hoger. Uitgerust met GPS voor het bepalen van je positie en met een mobiel data-abonnement.

De app werkt niet op een Windows Phone of een tablet. Aanvullend kunnen bepaalde toestellen leiden tot beperktere werking van de app. Met name met betrekking tot (automatische) rittenregistratie. Check in de veelgestelde vragen bij Toestellen of hier tips staan specifiek voor jouw toestel. Neem contact op met de helpdesk in het geval je problemen blijft ondervinden met jouw toestel. De app mag niet op meerdere toestellen tegelijk worden geïnstalleerd.

 

Om de app goed te laten functioneren is het belangrijk dat de volgende zaken AAN staan:

 • GPS (locatie) zonder spaarstanden/batterijmodus
 • Wifi
 • Mobiele data
 • Meten in de app

De app gebruikt naast GPS ook de andere sensoren van je telefoon om zo efficiënt en zo nauwkeurig mogelijk te bepalen hoe je reist. Dus ook wifi is belangrijk om aan te hebben staan op je telefoon.

 

Ja. Om jouw ritten goed te kunnen meten en verwerken, zoekt de app regelmatig contact met de database van Mobidot. Hiervoor is een dataverbinding nodig. Daar waar geen wifi verbinding mogelijk is, zal via jouw provider verbinding moeten worden gemaakt. Daarvoor heb je een 3G/4G data-abonnement nodig

Ja, maar heel beperkt. Minder dan 1 Mb per dag. Je hebt voor het verzenden van de gegevens en het snel kunnen lokaliseren van je telefoon een dataverbinding nodig.

De app werkt met sensoren in de telefoon, waaronder GPS. Hierdoor gebruikt de app extra stroom tijdens jouw ritten. Dit is helaas niet te vermijden. De app is echter zo ontworpen dat de sensoren alleen worden gebruikt wanneer nodig. Zoals tijdens een verplaatsing. Reis je niet, dan verbruikt de app bijna geen stroom. De app is zo gemaakt dat je in principe een volledige dag je telefoon kunt gebruiken zoals je gewend bent, terwijl je reisgedrag toch goed wordt geregistreerd. Reis je veel? (meer dan 4 uur per dag) Neem dan een oplader mee om de batterij eventueel tussentijds op te laden. Sowieso raden wij aan om de telefoon thuis op te laden, zodat je met een volle batterij de dag begint.

Ja dat kan. Je kunt, wanneer de begin- of eindlocatie van een trip niet klopt, deze in de app zelf corrigeren of een andere naam geven.

De app gebruikt de nieuwste technologie en kennis om automatisch je ritten te registreren. De app moet echter balanceren tussen nauwkeurigheid van registreren en batterijverbruik. Hierdoor kan het voorkomen dat (delen van) de route tussen gemeten punten verkeerd wordt ingevuld. Of dat een plek vlak bij je werkelijke einddoel als bestemming wordt aangezien.

De app gebruikt de nieuwste technologie en kennis om automatisch je ritten te registreren. Soms lukt dat niet of lijken meerdere mogelijkheden even waarschijnlijk. De app kan hierdoor verkeerd kiezen. Je kunt zelf het aangegeven vervoermiddel corrigeren, wanneer het niet klopt. De app leert van jouw correcties. Een volgende keer is de kans groter dat wel tot de juiste keuze komt.

Het beste is als je GPS gedurende het onderzoek aanstaat. De app is zo gemaakt dat de GPS alleen wordt gebruikt als je reist. Zo wordt de batterij optimaal gespaard. Het kan zijn dat je GPS toch tijdelijk wilt uitzetten. De kans is dan wel groot dat je later vergeet GPS weer aan te zetten. Daarom is in sommige apps in het menu de optie "Meting pauzeren" beschikbaar, waarin je kunt aangeven of je de meting tijdelijk voor 1, 3 of 8 uur wilt stoppen. GPS staat dan tijdelijk ook uit. Na de pauzeertijd start de registratie van je ritten weer automatisch.

Ja, dat kan. Na het inloggen zal de registratie van verplaatsingen automatisch starten en blijven werken gedurende de meetperiode van het onderzoek. Indien je wilt dat de app niet meer registreert kun je uitloggen. Je zult dan opnieuw moeten inloggen om een bijdrage aan het onderzoek te leveren. Uiteraard registreert de app ook niet als de telefoon uit staat en begint de app (automatisch) pas weer zodra je de telefoon weer opstart. Wil je tijdelijk niet dat er gemeten wordt? Gebruik dan de pauzefunctie in het menu van Sesamo.

Voor 90% van de gevallen is een rtit binnen 15 minuten na afloop van de rit zichtbaar in de app. Bij ca 10% van de ritten kan dit langer duren, bijv. wanneer er een slechte Internetverbinding is. Je kunt de gegevens handmatig verversen door het toepassen van ‘pull to refresh’ binnen de app. Dit doe je door in de app bij het rittenoverzicht je vinger over het beeldscherm naar beneden te trekken. Hierdoor wordt de app ververst met de laatst beschikbare gegevens. 

Er zit vaak enige vertraging in het verwerken van de ritten. In de regel is binnen één uur een rit verwerkt en wordt deze automatisch in het dag-overzicht zichtbaar. Je kunt het dag-overzicht ook handmatig verversen door het toepassen van ‘pull to refresh’ binnen de app. Dit doe je door in de app bij het dag-overzicht je vinger over het beeldscherm naar beneden te trekken. Hierdoor wordt de app ververst met de laatst beschikbare gegevens en zie je al jouw gemaakte ritten. Is de rit na een dag nog steeds niet zichtbaar? Dan is deze waarschijnlijk niet geregistreerd.

Dat kan liggen aan de instellingen van je toestel. Mogelijk zijn de instellingen voor de app niet correct ingesteld. Kijk hieronder verder voor specifieke instructies voor jouw telefoon. Mocht jouw toestel hier niet bij staan, neem dan contact op met de helpdesk.

Daarnaast gebruiken sommige andere apps niet altijd GPS om jouw locatie op een kaart te kunnen plaatsen, maar maken deze apps gebruik van mobiele netwerken of wifi om jouw locatie op een kaart in te schatten. Alleen GPS genereert locatiecoördinaten (lengte- en breedtegraad) die de app gebruikt om de route te bepalen en de afstand van jouw route te berekenen. Dit kan niet worden gedaan met locatieschattingen via mobiele netwerken en / of wifi.

De app is zo gemaakt dat het, zo goed mogelijk, jouw gebruikte vervoermiddel automatisch invult. Hiervoor maakt de app bijvoorbeeld gebruik van de snelheid tijdens jouw rit en jouw route over het wegennet. De app leert van jouw verplaatsingsgedrag. Soms worden ritten door het systeem dan ook later nog gecorrigeerd. Per rit kan je ritdetails zoals het vervoermiddel zelf aanpassen (bijvoorbeeld als je de rit niet met de bus, maar met de e-fiets hebt gemaakt). Het systeem leert van jouw correcties. Dat werkt het beste wanneer je bij elke rit eventuele fouten corrigeert.

Er kunnen verschillende redenen zijn:

 • De rit lijkt niet geregistreerd, maar is dat gelukkig wel. De rit is echter nog niet zichtbaar in de app. De reden hiervoor is dat de ritten opgestuurd, verwerkt en weer teruggestuurd naar de app moeten worden. Deze verwerking kan enige tijd kan duren.
 • Een rit kan zijn gemist doordat bijvoorbeeld de batterij leeg is (geraakt), of de telefoon is vergeten mee te nemen.
 • De app heeft niet voldoende nauwkeurigheid kunnen meten doordat bijvoorbeeld GPS en/of wifi tijdens de rit waren uitgeschakeld.
 • De app heeft niet voldoende nauwkeurig kunnen meten doordat de ontvangen GPS signalen niet nauwkeurig waren (bijvoorbeeld als gevolg van tunnels, treincoupes).
 • De app heeft niet voldoende metingen kunnen verrichten. Hierdoor kunnen heel korte ritten (< 300 meter) worden gemist.

De app is en blijft een technisch hulpmiddel. Houd wifi en GPS altijd aan tijdens de rit. Zorg voor voldoende batterij tijdens de reis.

Bij een goede werking van de app worden alleen incidenteel ritten gemist. Komt dit vaker voor dan is er een andere oorzaak.

 • De gebruiker schakelt vaak wifi en/of GPS uit.
 • Er is een zogenaamde powermanager actief. Deze powermanager kan er voor zorgen dat de app geblokkeerd wordt in haar werking. Je zult dan de app moeten toevoegen in de ‘whitelist’ van apps die mogen meten op de telefoon.

De laatste versie van de app is altijd beschikbaar in de Google Play Store (Android) en de Apple App Store (iOS).

 • Open de Play Store of de App Store op je telefoon.
 • Zoek naar de app of vind hem onder Mijn apps (Play Store) of Updates (App Store).
 • Als er een updateknop aanwezig is, is er een nieuwere update beschikbaar. (Als alleen Open 'en Uninstall' aanwezig zijn, zijn er geen beschikbare updates.)
 • Overweeg om automatische updates op jouw apparaat toe te staan om zo nooit een update te missen:
  • Android: Selecteer in de Google Play Store, Instellingen > Auto Update Apps > En kies welke optie het handigst is.
  • iOS: Tik op Instellingen > [jouw naam] > 'iTunes Store en AppStore'. Schakel de optie in voor het materiaal dat je automatisch wilt downloaden.

In enkele gevallen kan er een probleem zijn met de installatie van de app en daarom is het raadzaam om de app opnieuw te installeren als je een probleem ondervindt.

Het is belangrijk voor een goede werking van de app, dat de GPS functie van de telefoon aan staat en dat de app toegang heeft tot de GPS. GPS kun je aanzetten via de telefooninstellingen. Het is afhankelijk van het type toestel en de Android-versie wat deze GPS-instellingen precies zijn. Op een Samsung Galaxy S6-toestel kan dit bijvoorbeeld ingesteld worden als volgt: Instellingen > Verbindingen > Zet Locatie AAN met Hoge precisie.

Kijk voor meer informatie in de handleiding van het gebruikte toestel.

Het is belangrijk voor een goede werking van de app, dat de GPS functie van de telefoon aan staat en dat de app toegang heeft tot de GPS. GPS kun je aanzetten via de telefooninstellingen.Bij een iPhone volg je: (1) Instellingen, (2) Privacy, (3) Locatievoorzieningen op AANzetten, (4) In de app-instellingen Locatie op Altijd zetten.

Houd er rekening mee dat deze instellingen en hun precieze plek kunnen verschillen van apparaat tot apparaat!

Deze melding geeft aan dat de activiteitsherkenning uit staat voor de app of voor de hele telefoon. Om dit op te lossen moeten de volgende stappen worden uitgevoerd:

 • Ga naar Instellingen > Privacy > Beweging en conditie > en zet de optie “Houd conditie bij” AAN.
 • Ga naar Instellingen > selecteer onze app > zet de optie “Beweging en conditie” AAN.

Check de volgende instellingen, als er problemen zijn dat er niet (goed) gemeten wordt:

 • Ga naar jouw Telefooninstellingen > Batterij > Energiebesparende modus > Batterijoptimalisatie > zoek onze app op in de lijst > kies Niet optimaliseren > tik Opslaan.
 • Ga naar jouw Telefooninstellingen > Apps > zoek onze app op in de lijst > kies Machtigingen > zet Locatie AAN.

Helaas kunnen we geen garantie geven op deze aanwijzingen, omdat we niet in controle zijn van de telefoon en de precieze andere apps die aanwezig zijn op deze telefoon.

Check de volgende instellingen, als er problemen zijn dat er niet (goed) gemeten wordt. Deze instructies zijn 'in ieder geval' van toepassing op de volgende Huawei toestellen:

STAP 1: Achterhaal de Android - en bijbehorende zogenaamde EMUI versie op jouw Huawei telefoon. Dit is belangrijker dan jouw precieze toestelversie:

 • Tik Instellingen -> Systeem -> Over de telefoon of
 • Instellingen -> Toestel-info -> Software-info, daar staat het Android-versienummer. 

STAP 2

Als de Android versie 8.0.0 is (EMUI versie 8.0):

 • Kies Telefooninstellingen -> Beveiliging & privacy -> Locatietoegang. Zet Toegang tot mijn locatie aan. Zet Locatie modus op hoge nauwkeurigheid.
 • Kies Telefooninstellingen -> Apps & meldingen -> Toestemmingen -> Uw locatie. Zoek de app op in de lijst en zet optie aan.
 • Kies Telefooninstellingen -> Apps & meldingen -> Apps -> Instellingen (wieltje onderaan)-> Speciale toegang -> Batterij optimalisatie negeren. Zoek de app op in de lijst. Kies toestaan.
 • Kies Telefooninstellingen -> Batterij. Zet de opties Energiebesparingsmodus en Ultra-energiebesparingsmodus uit.
 • Kies Telefooninstellingen -> Batterij -> Starten. Zet de optie automatisch beheren uit. Zoek de app op in de lijst en tik 2x op de optie. Zet de opties automatisch starten, secundair opstarten en uitvoeren op de achtergrond aan.
 • Kies Telefooninstellingen -> Batterij -> Instellingen (wieltje rechtsboven). Zet optie wifi actief houden in slaapstand op altijd. Zet stroom-intensieve prompt uit.
 • Kies vierkante menuknop (naast ronde home en driehoek terugknop). Zoek de app op in de lijst. Tik slotje dicht.

Als de Android versie 8.1.0 is (EMUI versie 8.1 of 8.2):

 • Kies Instellingen -> Beveiliging & privacy -> Locatietoegang. Zet Toegang tot mijn locatie aan. Zet Locatiemodus op Gebruik GPS, wifi en mobiele netwerken (hoge nauwkeurigheid).
 • Kies Instellingen -> Apps & meldingen -> Toestemmingen -> Uw locatie. Kies onze app uit de lijst en zet optie aan.
 • Kies Instellingen -> Apps & meldingen -> Apps -> Instellingen (wieltje onderaan)-> Speciale toegang -> Batterij optimalisatie negeren. Kies onze app. Kies toestaan.
 • Kies Instellingen -> Batterij. Zet de opties Energiebesparingsmodus en Ultra-energiebesparingsmodus uit.
 • Kies Instellingen -> Batterij -> App opstartbeheer. Zet de optie automatisch beheren uit. Kies onze app uit de lijst en tik 2x op de optie. Zet de opties automatisch starten, secundair opstarten en uitvoeren op de achtergrond aan.
 • Kies Instellingen -> Batterij -> Instellingen (wieltje rechtsboven). Zet optie houd wifi aan op altijd. Zet stroom-intensieve prompt uit.
 • Kies vierkante menuknop (naast ronde home en driehoek terugknop). Bij verticale lijst van apps. Kies onze app uit de lijst van recente apps en tik slotje dicht. Bij horizontale lijst van apps. Kies onze app, trek iets naar beneden en laat los. Slotje verschijnt.
 • Kies Telefoonbeheer -> Instellingen (wieltje rechtsboven). Zet optie Slim instellen uit.
 • Kies Telefoonbeheer -> Instellingen (wieltje rechtsboven) -> Dataverbruik -> Netwerktoegang. Zet mobiele data, achtergrond en roaming aan.

Als de Android versie 9.0 (EMUI versie 9.0 of 9.1):

 • Kies Instellingen -> Beveiliging & privacy -> Locatietoegang. Zet Toegang tot mijn locatie aan. 
 • Kies Instellingen -> Beveiliging & privacy -> Locatietoegang -> Geavanceerde instellingen. Zet wifi-scannen aan. 
 • Kies Instellingen -> Beveiliging & privacy -> Locatietoegang -> Locatiediensten. Indien aanwezig kies Google locatienauwkeurigheid . Kies verbeteren aan.
 • Kies Instellingen -> Apps -> Toestemmingen -> Locatie. Kies onze app uit de lijst en zet optie aan.
 • Kies Instellingen -> Apps -> Apps -> klik op de knop met de 3 verticale puntjes bovenaan -> kies Speciale toegang -> Batterij-optimalisatie -> selecteer bovenaan “Alle apps” -> zoek onze app op -> tik op ‘Niet toestaan’.
 • Kies Instellingen -> Batterij. Zet de opties Prestatiemodus, Energiebesparingsmodus en Ultra-energiebesparingsmodus uit.
 • Kies Instellingen -> Batterij -> App opstartbeheer. Zet de optie automatisch beheren uit. Kies onze app uit de lijst en tik 2x op de optie. Zet de opties automatisch starten, secundair opstarten en uitvoeren op de achtergrond aan.
 • Kies Instellingen -> Batterij -> Meer batterij instellingen. Zet optie verbonden blijven wanneer apparaat slaapt aan.
 • Kies vierkante menuknop (naast ronde home en driehoek terugknop) of veeg scherm van onder naar boven. Kies onze app uit lijst van recente apps, trek iets naar beneden en laat los. Slotje verschijnt.
 • Kies Optimalisatie -> Dataverbruik. Zet optie Slimme databesparing uit.
 • Kies Optimalisatie -> Netwerktoegang -> Geïnstalleerde apps. Kies onze app uit lijst. Zet opties mobiele data en wifi aan. 

Check de volgende instellingen, als er problemen zijn dat er niet (goed) gemeten wordt:

 1. Ga naar Telefooninstellingen > Privacy > Locatievoorzieningen > zet deze AAN.
 2. Ga naar Telefooninstellingen > Privacy > kies onze app > kies “Altijd”.
 3. Ga naar Telefooninstellingen > selecteer onze app > zet Beweging & fitness/Beweging en conditie op AAN.

Helaas kunnen we geen garantie geven op deze aanwijzingen, omdat we niet in controle zijn van de telefoon en de precieze andere apps die aanwezig zijn op deze telefoon.

Wat moet ik doen als de app problemen heeft met meten op mijn LG toestel? Check de volgende instellingen, als er problemen zijn dat er niet (goed) gemeten wordt:

 • Ga naar jouw Telefooninstellingen > kies Batterij & stroombesparing > Selecteer Batterijverbruik > kies Optimalisaties negeren > SCHAKEL IN.
 • Ga naar jouw Telefooninstellingen > Apps > zoek onze app op in de lijst > kies Machtigingen > zet Locatie AAN.

Helaas kunnen we geen garantie geven op deze aanwijzingen, omdat we niet in controle zijn van de telefoon en de precieze andere apps die aanwezig zijn op deze telefoon.

Check de volgende instellingen, als er problemen zijn dat er niet (goed) gemeten wordt:Batterijbesparing-instelling

 • Ga naar jouw telefooninstellingen > Batterij > Batterijbesparing > zet deze instelling UIT

Batterij optimalisatie-instelling voor Motorola toestellen met Android 6 of hoger

 • Ga naar jouw telefooninstellingen > Batterij > selecteer drie stippenmenu (rechterbovenhoek).
 • Kies Batterij optimalisatie.
 • Schakel over naar de ‘Alle apps'-lijst (Topmenu).
 • Zoek onze app op in de lijst en kies ‘Niet optimaliseren’.
 • Herhaal stap 4 voor 'Google play services', als deze ook in de lijst staat.

Instellingen voor Motorola toestellen met Android 9

 • Ga naar jouw telefooninstellingen > Apps en meldingen > Speciale app-toegang > Batterij optimalisatie > selecteer in de keuzelijst 'Alle apps' > selecteer onze app > selecteer in het selectievakje 'Niet optimaliseren'.
 • Herhaal stap 1 ook voor 'Google Play services', als deze ook in de lijst staat.
 • Ga naar jouw telefooninstellingen > Apps en meldingen > selecteer onze app > Geavanceerd > Batterij > Achtergrondbeperking > stel in 'geen beperkingen'.
 • Ga naar jouw telefooninstellingen > Apps en meldingen > selecteer onze app > Geavanceerd > Batterij > Batterijoptimalisatie > stel in 'geen optimalisatie'.
 • Herhaal stappen 3 en 4 ook voor 'Google Play services', als deze ook in de lijst staat.
 • Ga naar jouw telefooninstellingen > Beveiliging en locatie > selecteer (onder 'Privacy') Locatie > selecteer (onder 'App-level permissies') Geavanceerd > selecteer (onder (opnieuw) 'App-level permissies') Scannen > twee opties hier Wi-Fi scannen en Bluetooth scannen, schakel beiden UIT. Ga nu één scherm terug en selecteer (onder Locatieservices) Google Locatienauwkeurigheid > zorg ervoor dat Locatienauwkeurigheid is ingeschakeld.
 • Herstart de telefoon. 

Helaas kunnen we geen garantie geven op deze aanwijzingen, omdat we niet in controle zijn van de telefoon en de precieze andere apps die aanwezig zijn op deze telefoon.

(goed) gemeten wordt:

Indien het toestel een Nokia 5 is:

 • Ga naar Instellingen > Accu > Accubesparing > zet deze instelling UIT.

Indien het toestel een Nokia 7 Plus is:

 • Ga naar Instellingen > Accu/Batterij > Beheer van activiteiten op de achtergrond > zet de optie Zwarte lijst inschakelen AAN. Zoek onze app op in de lijst en zet de schakelaar naast de app UIT. De app is nu uit de zwarte lijst verwijderd.
 • Herhaal stap 1 ook voor de app ‘Google Play services’, indien deze ook in de lijst staat.
 • Schakel energiebesparing uit: Tik op Instellingen > Accu/Batterij > zet de optie Accubesparing/ Batterijbesparing UIT.

Indien Android 9 is geïnstalleerd op het Nokia-toestel:

 • Ga naar Instellingen > Batterij > Batterijbesparing > zet deze instellingen UIT.
 • Ga naar Instellingen > Batterij >  Aanpasbaar batterijbeheer > zet de optie ‘Aanpasbaar batterijbeheer’ gebruiken UIT.
 • Ga naar Instellingen > Batterij > Aanpasbaar batterijbeheer > Beperkte apps > haal onze app uit lijst met de beperkte apps, mocht deze hierin staan.
 • Herhaal stap 3 ook voor de app ‘Google Play services’, indien deze ook in de lijst staat.

Helaas kunnen we geen garantie geven op deze aanwijzingen, omdat we niet in controle zijn van de telefoon en de precieze andere apps die aanwezig zijn op deze telefoon.

Check de volgende instellingen, als er problemen zijn dat er niet (goed) gemeten wordt:

 • Ga naar jouw Telefooninstellingen > kies Accu/Batterij > kies Accubesparing/Batterijbesparing > zet de optie UIT.
 • Ga naar jouw Telefooninstellingen > kies Accu/Batterij > kies Accuoptimalisatie/Batterijoptimalisatie > schakel over naar de 'Alle apps-lijst' (Topmenu) - zoek de app in de lijst > kies Niet optimaliseren.
 • Klik op het ‘vierkantje’ onderaan het scherm om de actieve app lijst te openen en zoek onze app op. Klik vervolgens rechts bovenin onze app op de knop met de 3 puntjes. Selecteer in het menu dat verschijnt de optie ‘Vergrendelen’. Links achter de naam van de app zal nu een dicht slotje komen te staan.
 • Ga naar jouw Telefooninstellingen > Apps > zoek de app op in de lijst > kies Machtigingen > zet Locatie AAN.

Helaas kunnen we geen garantie geven op deze aanwijzingen, omdat we niet in controle zijn van de telefoon en de precieze andere apps die aanwezig zijn op deze telefoon.

Check de volgende instellingen, als er problemen zijn dat er niet (goed) gemeten wordt:

 • Ga naar Telefooninstellingen > Batterijinstellingen > App Energiebesparing > Details > Selecteer de app > kies Uitgeschakeld.
 • Ga naar Telefooninstellingen > Toepassingen > selecteer drie stippenmenu (rechterbovenhoek)> selecteer Speciale toegang > kies Optimaliseer batterijgebruik' > zoek de app op in de lijst en zorg ervoor dat dit niet is geselecteerd.
 • Ga naar jouw Telefooninstellingen > Apps > zoek de app op in de lijst > kies Machtigingen > zet Locatie AAN.

Indien de Smart Manager app is geïnstalleerd op het Samsung-toestel:Nieuwere toestellen vanaf de Samsung Galaxy S6 zijn voorzien van de app Smart Manager. Ook oudere toestellen kunnen na de software update gebruik maken van Smart Manager. Wanneer de Smart Manager op een mobiel is geïnstalleerd, dan moet de gebruiker het volgende instellen:

 • Open de Smart Manager app op de Samsung telefoon.
 • Ga naar het onderdeel Batterij. Het scherm Batterij wordt nu geopend.
 • Klik op de knop DETAILS (te vinden in het onderdeel ‘App-optimalisatie’). Het scherm App-optimalisatie wordt geopend.
 • Selecteer onze app in de lijst. Er verschijnt nu een menu.
 • Selecteer hier de optie “Uitgeschakeld voor”.
 • Herhaal stap 4 en 5 ook voor de app 'Google Play services', indien deze in de lijst staat.De app zal daarna niet meer uitgeschakeld worden door de app-optimalisatie van Samsung.

Indien Android 9 is geïnstalleerd op het Samsung-toestel:

 • Ga naar Instellingen > Apparaatonderhoud en klik bovenin op knop met de 3 verticale puntjes. Er verschijnt een menu, selecteer de optie “Automatische optimalisatie” en zet deze UIT.
 • Ga naar Instellingen > Apparaatonderhoud > Batterij en stel bij Energiestand in : Niet geoptimaliseerd.
 • Ga naar Instellingen > Apparaatonderhoud > Batterij en klik bovenin op de knop Instellingen. Voer het volgende uit:
  • Aanpasbare batterij: UITzetten
  • Ongebruikte apps laten sluimeren: UITzetten
  • Sluimerend apps: Hier mag onze app NIET worden geselecteerd. Indien de app 'Google Play services' in de lijst staat, dan mag deze ook NIET worden geselecteerd.
  • Niet gebruikte apps autom. uit: UITzetten
  • Instellingen optimaliseren: UITzetten

Helaas kunnen we geen garantie geven op deze aanwijzingen, omdat we niet in controle zijn van de telefoon en de precieze andere apps die aanwezig zijn op deze telefoon.

Check de volgende instellingen, als er problemen zijn dat er niet (goed) gemeten wordt:

 • Ga naar jouw Telefooninstellingen > selecteer Batterij > selecteer het (...) -menu in de rechterbovenhoek > kies Batterijoptimalisatie > kies Apps > kies onze app uit de lijst.
 • Ga naar jouw Telefooninstellingen > Apps > zoek onze app op in de lijst > kies Machtigingen > zet Locatie AAN.

Helaas kunnen we geen garantie geven op deze aanwijzingen, omdat we niet in controle zijn van de telefoon en de precieze andere apps die aanwezig zijn op deze telefoon.

Check de volgende instellingen, als er problemen zijn dat er niet (goed) gemeten wordt:

 • Indien het toestel een Redmi 5 Plus is of soortgelijk toestel, dan moet de gebruiker het volgende instellen:
 • Ga naar Settings > Additional settings > Privacy > Location.
 • Zet de optie 'Access to my location' AAN.
 • Zet de optie 'Location mode' op 'High accuracy'.
 • Ga naar Settings > Installed apps en selecteer onze app.
 • Zet de optie ‘Autostart’ AAN.
 • Klik op ‘App permissions’ > zet ‘Location’ AAN.
 • Ga terug naar het vorige scherm en klik op ‘Other permissions’.
 • Zet de optie ‘Show on Lock screen’ AAN.
 • Zet de optie ‘Start in background’ AAN.
 • Ga terug naar het vorige scherm en klik op ‘Battery saver’ > kies ‘No restrictions’.

Helaas kunnen we geen garantie geven op deze aanwijzingen, omdat we niet in controle zijn van de telefoon en de precieze andere apps die aanwezig zijn op deze telefoon.