Cookies & privacy

Privacy verklaring website Hoeslimreisjij.nu

De website hoeslimreisjij.nu geeft informatie over het project van de provincie Zeeland om inzicht te krijgen in het reisgedrag van hbo- en mbo-studenten in de Zeeuwse regio. Door dit inzicht kan de provincie Zeeland beleid maken om het openbaar vervoer en andere vervoersalternatieven te verbeteren, zodat dit beter aansluit op de reisbehoefte van deze studenten. Om dit inzichtelijk te maken, heeft zij Mobidot als leverancier van de Sesamo app gevraagd de app aan hbo- en mbo-studenten vanaf 16 jaar gratis beschikbaar te stellen. Deze privacy-vriendelijke app is door de provincie Zeeland vooraf uitgebreid getoetst of de app voldoet aan onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zie voor meer informatie over het gebruik van de app en de privacy-instellingen en voorwaarden het kopje ‘Gebruik Sesamo app’.

Bezoek website

Je kunt deze website anoniem raadplegen. We verzamelen zonder toestemming geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van bezoekers van onze website. Wel worden statistische gegevens verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. De statistische gegevens (waaronder aantal raadplegingen per pagina) gebruikt de provincie Zeeland om de website hoeslimreisjij.nu te verbeteren. Als je een formulier op onze website invult, worden de door jouw ingevulde gegevens, je naam, e-mailadres en eventueel adres en telefoonnummer, verstuurd. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om jouw inzending te beantwoorden of bijvoorbeeld om aangevraagde informatie te versturen.
 

Gegevens die de provincie Zeeland ontvangt voor het onderzoek via de Sesamo app

Als je de Sesamo app gaat gebruiken, dan zal je persoonsgegevens gaan delen met Mobidot, de leverancier van de Sesamo app. De provincie ontvangt die persoonsgegevens niet! Voor het doel van het onderzoek hebben wij die individuele gegevens helemaal niet nodig. Wij ontvangen als provincie alleen de geanonimiseerde onderzoeksresultaten. Dit om beleid te kunnen maken om het openbaar vervoer en andere vervoersalternatieven te verbeteren, zodat dit beter aansluit op de reisbehoefte van de studenten in de Zeeuwse regio.  
 

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?

De provincie verstrekt jouw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij de provincie dat moet doen vanwege een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter. Let op, als provincie krijgen wij bij het gebruik van de Sesamo app alleen geanonimiseerde data. Deze zijn niet naar jou te herleiden. Met organisaties die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, zoals Mobidot als leverancier van de Sesamo app, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin worden de verantwoordelijkheden en een zorgvuldige en veilige omgang van deze gegevens vastgelegd conform de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 
Zie de privacyverklaring in de Sesamo app of de samenvatting onder het kopje ‘Gebruik Sesamo app’ voor meer informatie over hoe en met wie jouw gegevens worden gedeeld als je gebruikt maakt van de Sesamo app.
 

Hoe lang worden jouw gegevens na een bezoek of contact via de website bewaard

Bij het bezoek aan de website verwerken wij alleen anonieme website statistieken. Ditzelfde geldt voor de onderzoeksresultaten die wij ontvangen vanuit Mobidot. Deze data zijn geheel anoniem en dus niet herleidbaar tot individuen. Waar bij het gebruik van de website persoonsgegevens worden verwerkt door de provincie Zeeland, dan zal zij die gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.
 
Zie voor de bewaartermijn van jouw gegevens met de Sesamo app de privacyverklaring in de app of de samenvatting onder het kopje ‘Gebruik Sesamo app’.
 

Gebruik Sesamo app

Als je besluit om de Sesamo app te gebruiken, geef je toestemming om jouw gegevens te delen. De privacyverklaring van Sesamo kun je lezen in de app. We hebben voor de duidelijkheid de belangrijkste punten hieronder samengevat:
1.    Mobidot als leverancier van de Sesamo app verzamelt je gegevens met jouw toestemming en alleen voor het doel van het onderzoek door de provincie Zeeland.
2.    Je hebt en houdt altijd zeggenschap over je verstrekte of gemeten gegevens en je bepaalt ook zelf of en wanneer gegevens mogen worden verzameld.
3.    Hoe, waar en wanneer je je verplaatst wordt automatisch bepaald via de sensoren van jouw telefoon. Daarnaast wordt jouw feedback over jouw reisbeleving verzameld. Deze data wordt niet gedeeld met de provincie Zeeland. Zij ontvangen enkel geanonimiseerde data die niet naar jou zijn te herleiden.
4.    Jouw persoonlijke verplaatsingen en feedback worden niet met derden buiten het onderzoek gedeeld, tenzij je hier expliciet toestemming voor geeft. Deze persoonlijke data wordt niet gedeeld met de provincie Zeeland. Zij ontvangen enkel geanonimiseerde data die niet naar jou zijn te herleiden.
5.    Tijdens het gebruik van Sesamo worden door Mobidot, de leverancier van de app, loggegevens verzameld. Dit zijn onder andere het door jou gebruikte model Smartphone en de hoeveelheid dagelijks uitgewisselde data. Deze worden door Mobidot geanonimiseerd gebruikt om de dienst te kunnen verbeteren en te optimaliseren.
6.    Als je contact opneemt met de servicedesk van Sesamo dan worden de door jouw aangegeven contactgegevens (email, telefoonnummer) gebruikt om antwoord te kunnen geven.
7.    Indien je wilt dat jouw deelnemersaccount wordt beëindigd kun je contact opnemen met hoeslimreisjij@zeeland.nl  en zullen al jouw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit de Sesamo app en de door Mobidot (leverancier) gebruikte systemen. Binnen drie maanden na afloop van de onderzoeksperiode worden alle persoonlijke gegevens, die Mobidot in het kader van het onderzoek via de Sesamo app heeft verzameld of afgeleid, sowieso uit de systemen verwijderd.
8.    Je hebt het recht om alle gegevens, die over jou zijn vastgelegd, in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je aangeven deze te wijzigen. Dit kan via de Sesamo app of contact op te nemen met: hoeslimreisjij@zeeland.nl
9.    Sesamo/Mobidot en de provincie Zeeland hebben een klachtenregeling. Indien je een klacht hebt of van mening bent, dat er niet op de juiste manier met jouw gegevens wordt omgegaan, kun je dit via hoeslimreisjij@zeeland.nl kenbaar maken.
 

Jouw AVG rechten en toezicht

Heb je een algemene vraag over privacy op de website https://hoeslimreisjij.nu, de Sesamo app of wil je gebruik maken van één van jouw privacyrechten, dan kun je per e-mail contact opnemen met: hoeslimreisjij@zeeland.nl. Denk hierbij aan de volgende rechten als het gaat om de verwerking van jouw gegevens:
  • Als je wilt weten welke persoonsgegevens Mobidot met de Sesamo app of de provincie Zeeland van jou verwerkt, dan kun je een inzageverzoek doen (artikel 15 AVG);
  • Blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG);
  • Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht Mobidot of de provincie te verzoeken jouw gegevens te verwijderen, het zogenoemde recht op vergetelheid (artikel 17 AVG);
  • Indien je de (digitale) persoonsgegevens die Mobidot of de provincie van jou verwerkt wilt ontvangen, dan kun je een beroep doen op jouw recht van dataportabiliteit (artikel 20 AVG);
  • Ook kun je verzoeken om beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).   
 
De Functionaris Gegevensbescherming van de Provincie Zeeland houdt toezicht hoe wordt omgegaan met privacy en het verwerken van persoonsgegevens door de Provincie. Daarnaast houdt hij ook toezicht op Mobidot als opdrachtnemer en leverancier van de Sesamo app. Als je vragen hebt aan de Functionaris Gegevensbescherming dan kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:  
 

Provincie Zeeland T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming Inzageverzoek AVG Postbus 6001 4330 LA Middelburg E-mail: avg@zeeland.nl

 
Heb je na contact met de Functionaris Gegevensbescherming een klacht over de wijze waarop de provincie Zeeland omgaat met de afhandeling van uw verzoek of klacht, dan kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Cookies

Op deze website maken we gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website gebruikt wordt. Deze tool maakt gebruik van cookies - kleine tekstbestanden op de computer - om anoniem standaard informatie over de computer en het klikgedrag op te slaan. De verkregen informatie over het klikgedrag op deze website wordt anoniem door Google opgeslagen op hun servers. Google gebruikt deze informatie om statistische rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken, zodat wij vervolgens de website kunnen verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Voor het tonen van video's op de website maken we gebruik van YouTube. De video's zijn privacy-vriendelijk ingesteld door “no cookie” instellingen te gebruiken.

Gebruikte cookies

Cookie Vervalterm Partij Doel
_gat_ 1 minuut Google Het aantal verzoeken beperken
_ga 24 maanden Google
Het onderscheiden van website gebruikers
_gid 24 uur Google
Het onderscheiden van website gebruikers